Paintings/Festmények
Cathartic Anger/ Katartikus Harag 2011.